Rondom een overlijden

Na een overlijden breekt er een verdrietige periode aan, waarin -naast het verwerken van het verlies- er in korte tijd veel beslissingen moeten worden genomen. Beslissingen die u misschien nog nooit eerder heeft moeten nemen. Natuurlijk wilt u er op dat moment zeker van zijn dat u de juiste keuzes maakt en daarbij ook geen belangrijke dingen overslaat. Om u in deze moeilijke fase zo veel als mogelijk bij te staan, hebben wij voor u een stappenplan gemaakt, zodat wij u stap voor stap kunnen begeleiden in de verdrietige periode tussen het overlijden van uw dierbare en de afscheidsplechtigheid.

Omdat wij, als Waaijers Uitvaartverzorging, al sinds 1943 vele nabestaanden hebben mogen begeleiden na het verlies van hun dierbare, weten wij als geen ander wat er allemaal bij het regelen van een mooi en persoonlijk afscheid komt kijken.

Stap 1

Informeer de huisarts (huisartsenpost)

Wanneer uw dierbare thuis komt te overlijden informeert u altijd de huisarts of huisartsenpost. Indien uw dierbare in een verpleeg-, verzorgings- of ziekenhuis komt te overlijden zal door het personeel de behandelend arts worden geïnformeerd. De arts zal, nadat hij het overlijden heeft vastgesteld, de verklaring van overlijden opstellen waarmee later bij de Gemeente de officiële aangifte kan worden gedaan.

Uiteraard kunt u in deze periode ook verdere (naaste) familieleden op de hoogte stellen van het overlijden.

Stap 2

Uitvaartverzorger

Nadat het overlijden door de arts officieel is vastgesteld en u daaraan toe bent, kunt u contact opnemen met de uitvaartverzorger. Ook bij een overlijden in een verpleeg-, verzorgings- of ziekenhuis bepaalt u zelf de keuze voor de uitvaartonderneming. Het tehuis- of ziekenhuis mogen u niets voorschrijven. In sommige gevallen echter zal een verzorgende van het (zieken)huis u in contact willen brengen met een uitvaartonderneming. Zij hebben in dat geval waarschijnlijk onderlinge afspraken met de betreffende uitvaartonderneming.

De door u gekozen uitvaartverzorger zal met u alle aspecten van de uitvaart met u bespreken en alles ook schriftelijk vastleggen. Ook zal hij alle voorbereidingen voor de afscheidsplechtigheid en alle officiële handelingen gaan verzorgen. Natuurlijk is het kiezen van een goede uitvaartverzorger belangrijk. Om u een beetje bij deze keuze te kunnen helpen zou u kunnen letten op het volgende:

 • Wilt u een grote onderneming (vaak wat zakelijker) of kiest u liever voor een kleine zelfstandige (vaak wat persoonlijker).
 • Vraagt u eens in uw kennissenkring of ze al ervaringen hebben met een bepaalde uitvaartverzorger.
 • Misschien heeft uw dierbare zijn of haar wensen betreffende de uitvaart al ergens vastgelegd.
 • Is er een uitvaartverzekering kijkt u dan of dit een geldverzekering is of een natura (diensten) verzekering. Is er een geldverzekering (verzekeraar keert een geldbedrag uit) dan bent u geheel vrij in het kiezen van een uitvaartverzorger. Wanneer er sprake is van een natura (diensten) verzekering dan is er vaak het misverstand dat u de uitvaart moet laten verzorgen door de uitvaartverzorger van die verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen heeft u echter ook dan de vrije keuze, echter is het wel belangrijk te weten dat het verzekerde bedrag meestal is gebaseerd op een, voor de verzekeringsmaatschappij geldend, standaard “pakket” diensten.
 • Het staat u vrij om de uitvaartkosten van de verschillende partijen te vergelijken.

Stap 3

Voorbereiding met de uitvaartverzorger

Natuurlijk worden er tijdens het gesprek met de uitvaartverzorger vele vragen aan u gesteld. Om u enigszins voor te kunnen bereiden kunnen wij u hierbij aangeven dat, naast de noodzakelijke (persoons) gegevens, o.a. de volgende aspecten de revue zullen passeren:

 • Waar en hoe vindt de opbaring plaats, thuis of in het uitvaartcentrum?
 • Is er gelegenheid tot condoleren en/of afscheid nemen?
 • Wenst u een begrafenis of crematie en waar en wanneer wilt u de plechtigheid laten plaatsvinden?
 • Wat voor soort graf wenst u bij een begrafenis? (familie- of algemeen graf)
 • Wilt u gebruik maken van volgauto’s
 • Wilt u de mogelijkheid geven voor tussentijdse bezoeken?
 • Wenst u de plechtigheid in stilte, in besloten (familie) kring of toch liever groots en uitbundig?
 • Wat voor soort kist wenst u?
 • Wat voor kleding wilt u dat uw dierbare aankrijgt en wilt u eventueel de verzorging zelf doen of wilt u daarbij assisteren? (Denkt u hierbij ook aan een bril, kunstgebit e.d.)
 • Zijn er sprekers of wilt u daarvoor gelegenheid geven en welke muziekstukken moeten er worden afgespeeld?
 • Is er een kerkdienst gewenst of wenst u een dienst in de aula van het crematorium of begraafplaats?
 • Wilt u rouwcirculaires laten verzenden en/of wenst u een advertentie in de krant?
 • Zijn er bloemen en/of kaarsen toegestaan?
 • Zijn er speciale of persoonlijke wensen die uitgevoerd moeten worden?

Zorgt u in ieder geval voor een complete en duidelijk leesbare adressenlijst, dat indien aanwezig het trouwboekje klaarligt en de identiteitsbewijzen van de overledene en opdrachtgever aanwezig zijn.

Ook wordt, indien gewenst, de linten en kaartjes van de bloemstukken en een evt. kruisje aan u overhandigd.

Stap 4

De dagen tussen overlijden en uitvaart

Wij vinden het belangrijk dat u de invulling van de uitvaartplechtigheid bespreekt met één en dezelfde persoon die u begeleidt, praktische zaken voor u regelt en ook tijdens de uitvaart zelf zorgt dat alles verloopt zoals met u besproken. In de dagen tussen het overlijden en de uitvaart is er dan ook nog uitgebreid de mogelijkheid om, indien nodig, met de uitvaartverzorger in contact te treden om alles nog even tot in de puntjes met elkaar af te kunnen stemmen.

Stap 5

De dag van de uitvaart

Als alles naar tevredenheid is geregeld zal de uitvaartverzorger alles in het werk stellen om de afscheidsplechtigheid zo vorm te geven als met elkaar is afgesproken.

Uw dierbare zal (evt. met u als familie) worden overgebracht naar de plek waar de afscheidsplechtigheid plaats zal vinden. Bij aankomst zal de uitvaartverzorger de naaste familieleden begeleiden naar de familiekamer terwijl er voor de andere belangstellenden vaak een andere ruimte beschikbaar is. Terwijl u in de ruimte nog even met elkaar samen kunt zijn, zal de uitvaartverzorger ondertussen alles in gereedheid brengen om op tijd met de plechtigheid te kunnen beginnen.

Na de afscheidsplechtigheid ontvangt u van de uitvaartverzorger een condoleancemap met daarin o.a. de akte van overlijden en indien door ons meegenomen het trouwboekje.

Stap 7

Nazorg

In de dagen na het overlijden van uw dierbare heeft u van ons het boekje Zorgen erna ontvangen. Het boekje Zorgen erna is een boekje waaruit de nabestaanden de benodigde informatie kunnen halen om zaken te regelen en contact te leggen met instanties en hulpverleningsorganisaties.

Verder zullen wij enkele weken na de uitvaart een afspraak met u maken om te kijken wat er nog geregeld moet worden om de uitvaart af te sluiten. U kunt hierbij denken aan het versturen van bedankkaartjes, het regelen van een gedenkmonument (steen) op de begraafplaats of een urn na een crematie. Maar ook indien er voor u nog vragen open staan kunt u ons daar natuurlijk altijd voor benaderen.

"Op zeer professionele wijze de crematie van onze moeder geregeld. Goed contact met Peter Waaijers die alles tot in de puntjes heeft verzorgd. Niets op aan te merken."

© Copyright 2021 Waaijers Uitvaartverzorging B.V. | KvK 24330080 | BGNU Branchevereniging